Sprawozdanie z przeprowadzonej przez Fundację Górską Echo zbiórki Drukuj

W dniach 22-23/06/2013r. na terenie gminy Włodowice odbyła się zbiórka mająca na celu uzyskanie środków pieniężnych na Pomoc ofiarom oraz rodzinom ofiar wypadków górskich. Zbiórkę przeprowadziła Fundacja Górska Echo z siedzibą w Warszawie na podstawie decyzji nr VI.5311.001.2013 z dnia 07.06.2013r. wydanej przez Wójta Gminy Włodowice. W wyniku zbiórki w formie sprzedaży cegiełek o wartości 5,00 zł i 10,00 zł każda oraz zbiórki datków do skarbony stacjonarnej zebrano 1504,14 zł – całość zebranych środków pieniężnych zostanie przeznaczona na Pomoc ofiarom oraz rodzinom ofiar wypadków górskich. W związku z przeprowadzaną zbiórką poniesiono koszty opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł.